Novostavba rodinného domu, lokalita Tichá vinica, Báhoň

Novostavba rodinného domu, lokalita Tichá vinica, Báhoň

Investor: Peter Koči

Riešený objekt novostavby rodinného domu sa nachádza na pozemku obce Báhoň(lokalita tichá vinica). Pozemok je prístupný z miestnej komunikácie na ktorej sú vybudované všetky inžinierske siete(vodovodné, kanalizačné, elektr. a plynové prípojky). Inžinierske siete sú podzemné a nachádzajú sa v miestnej komunikácii respektíve v zelenom páse a chodníku. Pozemok je pravidelného obdĺžnikového tvaru rozmerov 13,5 x 40.5 m.

Pri situovaní stavby bol rodinný dom osadený v prednej časti pozemku. Od susednej parcely je vzdialenosť rodinného domu cca 2.8m a od parcely cca 3.5m (vrátane zateplenia rodinného domu hr. 100mm) čo spĺňa požiadavky stavebného zákona. Základné pôdorysné rozmery členitého pôdorysu rodinného domu (bez zateplenia) sú: 7.0 x 17.50 m.

Navrhovaná novostavba rodinného domu bude slúžiť pre 4-5 člennú rodinu.

Z uličnej strany je navrhované murované oplotenie. Pri vstupe z ulice bude brána pre chodcov a posuvná brána pre vjazd dvoch osobných vozidiel. Za posuvnou bránou bude vytvorená spevnená plocha pre parkovanie dvoch osobných motorových vozidiel. Vstup pre peších je riešený chodníkom až ku prestrešenej časti vstupu. Novostavba rodinného domu je riešená ako jednopodlažný rodinný dom (bungalov) so šikmou strechou bez suterénu.

Ďalšie fotografie z výstavby domu:
aktualizované dňa:3.12.2012