Projekt „Tichá vinica“, Báhoň

V tomto projekte sme pre Vás vytvorili miesto, kde sa Vaše sny o bývaní premenili na život v prostredí plnom zelene, s krásnym výhľadom na Malé Karpaty a s malebným pohľadom na hrad Červený Kameň. Projekt zahŕňa jednu kompletne vybudovanú ulicu, kde majitelia pozemkov realizujú individuálnu výstavbu rodinných domov podľa vlastných projektov a s vlastnými dodávateľmi.Táto tichá a pokojná lokalita spĺňa nadštandardné kritériá pre pokojné bývanie, relax a nerušené hry Vašich detí.

Na ploche 22.363 m2, susediacej s agátovými remízami, sme vybudovali 30 stavebných pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektr., plynové, vod. a kanalizačné prípojky. Ďalej sme vybudovali kvalitnú asfaltovú komunikáciu s parkovacími plochami a verejné osvetlenie, ktoré dotvára celkový ráz lokality.

Tento projekt v sebe spája estetický a architektonický motív, ktorý kompletnou občianskou vybavenosťou obce Báhoňa, vytvára ideálne podmienky a prostredie pre plnohodnotný rodinný život Vás a Vašej rodiny.

Zvláštnu pozornosť sme venovali vhodnému prepojeniu celej lokality so zelenými plochami a pásmi vinohradov, nachádzajúcimi sa v okrajových častiach celého projektu. Mierne členitý terén, na ktorom sa nachádzajú stavebné pozemky, navodzuje atmosféru bývania v podhorskej oblasti, čo ešte viac umocňuje pocit spätosti s prírodou. Veríme, že naša práca na tomto projekte priniesla ovocie vo forme maximálnej spokojnosti budúcich obyvateľov tohto čarovného kúta nášho regiónu.