Rodinný dom : Čierna voda – Hrudky

Stavenisko pre zrealizovanie stavby sa nachádza v rozvojovej lokalite Čierna Voda, časť Hrudky. Objekt bude štandardný jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia. Pozostáva z 5 obytných miestností a potrebného zázemia. Objekt má železobetónový strop o hrúbke 200 mm nad I. NP umožňujúci prípadnú nadstavbu pri zvýšení požiadaviek užívateľov.

Zastavaná plocha : 178 m2
Úžitková plocha : 141 m2
Obytná plocha : 89 m2

Opis technického riešenia :

Základové konštrukcie na pásoch 700×700 mm v nezamŕzajúcej hĺbke z betónu C16/20 v rastlej zemine, základová doska detto. Zvislé obvodové konštrukcie hrúbky 300 mm, tehla Termobrik. Zvislé obvodové a nosné steny sú ukončené betónovým vencom. Zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom EPS 150 mm. Vnútorné nosné murivo – tehla Termobrik hr. 250 mm. Deliace priečky – tehla Termobrik hr. 115 mm.Naddverné preklady – keramické Termobrik. Konštrukcia krovu sedlovej strechy využíva krokvy 180×100 mm, ktoré sú uložené na nosnom systéme železobetónovej dosky. Strešná krytina je navrhnutá – betónová škridla Bramac. Tepelná izolácia stropu, navrhnutá Nobasil hr. 300 mm. Vonkajšie spevnené plochy – celková plocha 71 m2. Celková plocha určená na záhradné úpravy – rastlinný terén 420 m2.