Rodinný dom : Stupava

RD bude napojený na verejné NN vedenie formou spoločnej prípojky pre 6xRD, plynovod, verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu. Dažďové vody zo stavby budú odvedené do nádrže s prepadom. Dažďové vody zo spevnených plôch do vsakovacej šachty.

RD je riešený ako murovaný dvojpodlažný objekt s pultovou strechou  a so ŽB podpivničením. Všetky priestory sú vybavené úmerne svojmu účelu v zmysle prevádzky a technologického zariadenia podľa požiadaviek investora a užívateľa.

 

 

Novostavba RD
Počet nadzemných podlaží:                2
Počet podzemných podlaží:                1
Zastavaná plocha /SO-01/:                104,54 m2
Úžitková plocha spolu /SO-01/         199,32 m2
Obostavaný priestor Op / SO-01/:    883,42 m3

Spevnené plochy /terasa/:                24 m3
Spevnené plochy /odstavná plocha + chodník pri RD:55 m3
Z hľadiska účelu a funkcie je stavba kategorizovaná ako „Rodinný dom“. Z hľadiska prevádzky je možné stavbu rozdeliť na tri časti. Denná časť, nočná časť a podzemná časť s technickou miestnosťou. Hlavný vstup je v úrovni 1.NP z východu. Vstupuje sa do zádveria na ktoré je napojený šatník. Ďalej sa prechádza do chodby, ktorá je priamo spojená s priestorom kuchyne. Na kuchyňu nadväzuje obývacia izba situovaná v západnej časti 1.NP. 1.NP slúži ako denná časť. Z chodby je vstup do hygieny, zároveň nadväzuje na schodisko, ktoré prechádza všetkými podlažiami. Na 2.NP sa schodiskom prechádza na chodbu. 2.NP možno označiť za nočnú časť. Z chodby sú vstupy do jednotlivých miestností. Spálňa, hosťovská izba a dve detské izby spĺňajú fukciu obytných miestností. Na 2.NP sa nachádzajú aj miestnosť hygieny a samostatné WC. Podzemné podlažie 1.PP má technicko-pracovnú funkciu. Obsahuje predovšetkým technickú miestnosť na východ od centrálne umiestneného schodiska. Technická miestnosť je priechodná a vychádza z nej do exteriéru. Oproti schodisku je sklad, na západ veľká miestnosť ateliéru. Pod schodiskom je umiestnené WC s umývadlom

Stavebný denník:
  • 9.1 vytvorenie krovu
  • 25.11 betónovanie stropu I. NP.
  • 18.11 debnenie stropu nad I. NP
  • 21.10 hydroizolácia
  • 4.10.2016 strop
  • 3.10.2016 betonáž stropu pivnice
  • 29.9.2016 zemina,terénne úpravy
  • 28.9.2016 realizácia stropu pivnice