Rodinný dom : Záhorská Bystrica

Stavbu sme začali realizovať 15/10/2019. Po dohode s klientom hrubá stavba bola zrealizovaná aj so strechou do 30/12/2019. To znamená výkopy,základové pásy, základová doska,  následne pokračovala výstavba obvodových a nosných múrov z Ytongu, po dokončení múrov sa realizovali vence a stropná doska nad prízemím, spolu s betónovým schodiskom a výstavbou komína. Po vytvrdnutí ( cca 25 dní ) betónovej stropnej dosky sme pokračovali s výstavbou múrov na poschodí a betónových vencov. Následne pokračovala realizácia krovu, strešnej fólie, strešnej krytiny a dažďových zvodov. Po zrealizovaní strechy bola na prízemí realizovaná hydroizolácia ( 2 vrstvy ), proti tlakovej vode a radónu. Ďalej začala výstavba priečok na prízemí i poschodí. 

Nakoľko klient bol spokojný s našou prácou, dohodli sme sa i na realizácií podlahového kúrenia, poterov, vnútorných strojových vápenno cementových omietkach a zateplení stropu na poschodí minerálnou vlnou i montáž sádrokartónu. Klient mal svoj stavebný dozor, ktorý bol priebežne prizývaný na stavbu a kontroloval jednotlivé etapy prác a dodržiavanie technologických postupov.

Pokračujeme na dokončení domu – klient nás požiadal o zateplenie domu a zrealizovanie fasádnej omietky. Dom je zateplovaný polystyrénom Isover Greywall, hr. 200 mm, na ktorý pôjde fasádna omietka Baumit. Fasádu domu sme začali realizovať 21/10/2020 a bude ukončená 5/11/2020.