Rodinný dom : DEVÍN Bratislava

Rodinný dom je riešený ako jednoduchá stavba s jedným podzemným , jedným nadzemným a jedným ustúpeným podlažím.Navrhovaný objekt bude svojou funkciou aj hmotou z hľadiska urbanistickej zástavby dotvárať celkovo riešený priestor danej lokality pre túto funkciu.

    Objekt bude murovaný-tehla Termobrik,s plochou strechou – krytina Sikaplan-založený na betónových základoch.Prevádzka RD začína na prízemí hlavným vstupom,pokračuje chodbou do obytných miestností.Súčasťou objektu je aj pracovňa,technická miestnosť,WC a kúpeľňa.Na ustúpenom podlaží sa nachádzajú dve izby a kúpeľňa.V suteréne sú tri miestnosti-sklad ,fitnes a technická miestnosť.Prevádzka v horizontálnom smere je zabezpečená schodiskom.V rámci parcely je riešené parkovanie pod pergolou pre dve autá,pred RD pre ďalšie dve autá.

Stropná – strešná vodorovná konštrukcia je železobetónová,plochá strecha s atikou,pergoly sú riešené v kombinácii s drevom.Na fasádu je navrhovaná kombinácia omietky a dreveného obkladu.Okná a vchodové dvere sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom.Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného zdroja –vnútorná jednotka tepelného čerpadla vzduch – voda.

Tienenie okien je riešené pomocou exteriérových žaluzií Z 70 s elektrickým ovládaním, interiérové omietky sú strojové vápenno-cementové,tepelné izolácie sú navrhnuté z kamenných dosiek ISOVER.